ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

Oct. 14, 2563 เปิดรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 4/2563
Sept. 18, 2563 ขอแจ้งรายละเอียดในการขอรับใบปริญญาบัตรฉบับจริงก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
Sept. 11, 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทย์ฯ ประจำภาค 2/2563

ข่าวทุนการศึกษา (ดูทั้งหมด)

Oct. 2, 2563 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน 1/2563
Sept. 28, 2563 ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Sept. 28, 2563 ประกาศผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
Sept. 25, 2563 คณะฯ ได้กำหนดให้เซ็นต์ สัญญารับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติ และการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค ๑/๒๕๖๓
Sept. 16, 2563 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
SCITU

ติดต่อ ธรรมศาสตร์


  • ท่าพระจันทร์


    ศูนย์รังสิต


    ศูนย์พัทยา


    ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถาม
หมวดบัณฑิตศึกษา ชั้น3 อาหารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
02-5644490 ต่อ 2094


อีเมล์
grad@sci.tu.ac.th


ประเมินเว็ปไซต์
Privacy Terms & Conditions

© 2018 Thammasat University